د ارای گستره وسیع تنظیم ولتاژ خروجی
- مناسب برای جوشکاری آلیاژهای مختلف فولاد ، استینلس ، چد ن
- ، مس ، برنج و ... د ارای ۲ ترمینال خروجی جهت رسیدن به قوسی بهتر و پاید ارتر
- تنظیم پیوسته سرعت سیم
- سیستم جلوگیری از چسبید ن سیم جوش به نازل و قطعه کار (Burn Back) نمایشگر ولتاژ جوشکاری
- قرار د اشتن وایرفید ر د ر د اخل د ستگاه
- راند مان بالا و مصرف کم - قابلیت نصب سیستم کنترل اتوماتیک جوشکاری -
- طراحی و تولید شد ه بر اساس استاند ارد های بین المللی ISO IEC د ارای ضمانت و خدمات پس از فروش