از لامپهای خلاء به عنوان تقویت کننده و یا نوسان ساز در دستگاههای القائی ، جهت تولید ولتاژ با فرکانس بالا استفاده میشود. ساختمان لامپ از سه قسمت اصلی فیلامان(کاتد)،شبکه و آند تشکیل شده است.
در اثر گرم شدن فیلامان، الکترون ها از سمت کاتد بسمت آند انتشار میابند و شبکه نیز با توجه به ولتاژ اعمالی وظیفه کنترل الکترونها را بعهده دارد.
هر یک از این سه قسمت میتوانند به عناوین مختلف در معرض آسیب دیدن قرار گیرند.
با توجه به قیمت بالا و تکنولوژی بالای این لامپها ، بازسازی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

گروه مهندسی آتی روش بعنوان تنها واحد تعمیر کننده این لامپها در کشور ، تاکنون موفق به تعمیر و بازسازی لامپهای باقدرت های مختلف از شرکتهای معتبر دنیا با ارائه بیش از یک هزار ساعت گارانتی بوده که نمونه های بازسازی شده بشرح ذیل میباشد:

​Siemens- RS3300 CJ
Siemens - RS3150CJ
Amprex- YD1212
Amprex -YD1342
EEV - BW1185J2
EEV - BW1602J2
Thomson - ITK90
Thomson - ITK120
Thomson - ITK200

  توضیحات در زمینه عیوب پیش آمده در لامپها و نحوه سرویس و نگهداری آنها در بخش تحقیق و توسعه موجود میباشد.