خدمات ما

خدمات ما

جوشکاری القائی با فرکانس بالا یکی از روشهائی است که جریان متناوب با فرکانس بالا(H.F)  بصورت جریان
سروموتور یا موتور کنترل ، نوعی از موتورهاي الکتریکی است که با هدف بکارگیري در سیستمهاي کنترل
مکانیزم اره های سرد بر(Cold Saw)سیستم اره سرد به سیستمی اطلاق میشود که برای انجام عمل برش
از لامپهای خلاء به عنوان تقویت کننده و یا نوسان ساز در دستگاههای القائی ، جهت تولید
اتوماسیون خط تولید
اتوماسیون صنعتی به بهره گیری از رایانه ها بجای متصدیان انسانی برای کنترل دستگاه ها و فرایندهای