به گروه مهندسی آتی روش خوش آمدید

از لامپهای خلاء به عنوان تقویت کننده و یا نوسان ساز در دستگاههای القائی ، جهت تولید ولتاژ با فرکانس بالا استفاده میشود. ساختمان لامپ از سه قسمت اصلی فیلامان(کاتد)،شبکه و آند تشکیل شده است.
در اثر گرم شدن فیلامان، الکترون ها از سمت کاتد بسمت آند انتشار میابند و شبکه نیز با توجه به ولتاژ اعمالی وظیفه کنترل الکترونها را بعهده دارد.
هر یک از این سه قسمت میتوانند به عناوین مختلف در معرض آسیب دیدن قرار گیرند.
با توجه به قیمت بالا و تکنولوژی بالای این لامپها ، بازسازی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

گروه مهندسی آتی روش بعنوان تنها واحد تعمیر کننده این لامپها در کشور ، تاکنون موفق به تعمیر و بازسازی لامپهای باقدرت های مختلف از شرکتهای معتبر دنیا با ارائه بیش از یک هزار ساعت گارانتی بوده که نمونه های بازسازی شده بشرح ذیل میباشد:

پیمایش به بالا