به گروه مهندسی آتی روش خوش آمدید

جوشکاری القائی با فرکانس بالا یکی از روشهائی است که جریان متناوب با فرکانس بالا(H.F)  بصورت جریان مقاومتی جهت ذوب کردن لبه های ورق استفاده میشود.

در دستگاههای جوش القائی ،میدان مغناطیسی ایجاد شده از فرکانس بالا ،توسط حلقه جوش (کویل) بصورت متناوب به سطح خارجی القا شده و جریان القائی بسیار شدید در لوله باعث تحریک الکترونهای آزاد لوله میشود.

تحریک الکترونها درلبه های ورق ،حرارت بسیارشدید را ایجاد کرده و موجب ذوب لبه های ورق میشود.

لبه های ذوب شده در نقطه ای بهم نزدیک شده و توسط قالبها ( ترکهدها) داخل یکدیگرقرار گرفته و عمل جوش کامل انجام میگیرد.

بیشترین کاربرد دستگاههای جوش القائی در ساخت و تولید لوله های فولادی میباشد.

این گروه مهندسی با بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت به عنوان سازنده دستگاههای جوش های القائی (H.F)، در زمینه ساخت هر دو گروه از دستگاههای فوق فعالیت مینماید.

پیمایش به بالا