به گروه مهندسی آتی روش خوش آمدید

سروموتور یا موتور کنترل ، نوعی از موتورهاي الکتریکی است که با هدف بکارگیري در سیستمهاي کنترل فیدبک طراحی میشود. لختی (اینرسی) در این موتورها پایین بوده و در نتیجه تغییر سرعت در این موتورها بسیار سریع است. معمولا قطر این موتورها کم اما درازاي آنها زیاد میباشد

انواع سرو موتور

کاربرد سروو موتور

هر کجا که اکثریت الکترو موتورها را می‌توان استفاده کرد انواع سرووموتورها را نیز می‌توان استفاده کرد. قیمت این نوع دستگاه‌ها بالا می‌باشد بنابراین در جای که نیاز به دقت زیاد، سرعت بالا و پاسخ سریع داریم بیشتر از این نوع الکتروموتور استفاده می‌شود. این نوع الکتروموتور در دستگاه‌های CNC فلز، دستگاه CNC چوب، طلا دستگاه‌های پزشکی، تزریق پلاستیک، دستگاه‌های چاپ، دستگاه‌های تولید قطعه‌های الکترونیکی، نساجی به وفور استفاده شده‌است.

تفاوت سرووموتورها با استپ موتورها

پیمایش به بالا