اتوماسیون خطوط تولید

اتوماسیون صنعتی به بهره گیری از رایانه ها بجای متصدیان انسانی برای کنترل دستگاه ها و فرایندهای صنعتی گفته میشود. اتوماسیون یک گام فراتر از مکانیزه کردن است . مکانیزه کردن به معنی فراهم کردن متصدیان انسانی با ابزار و دستگاه هایی است که ایشان را برای انجام بهتر کارشان یاری میرساند.

اتوماسیون خطوط تولید

فرایندهای تولید سیستم های اتوماسیون

سیستم صنعتی اتوماسیون دارای دو فرایند تولید می باشد که عبارت است از:

فرایندهای پیوسته (واگرا) از قبیل پالایش، پتروشیمی، شیمیائی، غذائی و …

فرایندهای گسسته (همگرا) از قبیل خودرو، الكترونیك، لوازم خانگی و …

مزاياي اتوماسيون

برخي از مزاياي اتوماسيون صنعتي از اين قبيل اند:

افزايش كيفيت محصولات توليدي

 كنترل كيفيت دقيقتر و سريعتر

برهمكنش بهتر با سيستمهاي بازرگاني

تكرارپذيري فعاليتها و فرايندها

 افزايش سرعت توليد (كميت توليد)

كاهش پسماندهاي توليد (ضايعات)